Pratsam

För synskadade

Pratsam Reader Voice

Pratsam Reader Voice

Spela upp talpublikationer med din röst

Pratsam Reader Voice är en röstassistent tjänst som gör det möjligt för organisationer att leverera ljudpublikationer till slutanvändare. 

Tjänsten gör det möjligt för synskadade och andra personer med läsnedsättning att med röstkommandon spela upp och navigera i tillgängliga talboksformat som DAISY.

Pratsam Reader Voice är tillgänglig för apparater som stöder Google Assistant, det vill säga smarthögtalare, smarttelefoner, surfplattor och smarta skärmar. Genom att använda en röstassistent, behövs endast rösten för att öppna bokhyllan, välja och spela upp en talpublikation.

Översikt av funktioner som stöds

» Uppspelning av talböcker och taltidningar i DAISY format
» Lyssna på böcker från DAISY Online-tjänster
» Handsfri hantering via röstgränssnitt:

» Val av böcker från personlig bokhylla
» Återuppta uppspelningen från senaste position
» Ändra uppspelningshastighet och ljudnivå
» Navigera enligt avsnitt eller sidnummer
» Lägg till, lista, välj och radera bokmärken

Se våra videon på Pratsam Reader Voice-tjänstens funktion på Youtube (på engelska):

Tillgänglig för apparater som stöder Google Assistant

Google Assistant finns redan integrerad i över en miljard apparater. De flesta av dessa stöder uppspelning av media som ljudböcker.

Pratsam Reader Voice-tjänsten gör det möjligt för talboksbibliotek och andra organisationer att erbjuda material via DAISY Online-tjänster till apparater som stöder Google Assistant och länka användarnas konton till tjänsten.

Flexibel design av ett tjänstekoncept

En organisation kan välja ett unikt namn för invokation av tjänsten, där användaren kan exempelvis säga bibliotekets namn för att komma åt sina talpublikationer. Tjänsten kan synkronisera direkt med ett biblioteks online distributionssystem och presentera nya tillgängliga böcker alternativt hela bokhyllan till användaren.

Pratsam Reader Voice kan också lanseras som flera olika tjänster med egna invokationer, exempelvis separata tjänster för taltidningar som kan öppnas med att användaren säger taltidningens namn.

Publik demo

Vår publika demo av tjänsten finns tillgänglig att testa och information om demotjänsten hittas i Google Assistant-biblioteket på adressen https://assistant.google.com/services/a/uid/0000007fd287948c. När en användare loggar in (med att säga "Logga in" efter att tjänsten öppnats), skapas en bokhylla och en demobok (på engelska) görs tillgänglig i tjänsten för test.

Den publika demon kan testas på smarthögtalare, smarta displayer och Android smarttelefoner som stöder Google Assistant. Personliga resultat behöver vara aktiverade i Google Assistant. Den publika demon stöder svenska och engelska, flera språk läggs till efterhand. 

Pratsam Reader Voice fungerar med tjänster som stöder DAISY Online Delivery Protocol version 1 och som innehåller talpublikationer enligt formatet DAISY 2.02 med audio.

Kontakta oss för mera information!