Pratsam

Referenser talböcker

Specialbiblioteket Celia

Specialbiblioteket Celia

Internettjänster ersätter cd-distribution

Celia logo

Finlands nationella specialbiblioteket Celia erbjuder skön- och facklitteratur samt läroböcker åt alla som har svårigheter att läsa en vanlig, tryckt bok. Celias böcker finns som talböcker, elektroniska böcker och i punktskrift.

Celia har över 40.000 låntagare som årligen lånar över en miljon talböcker, varav över 50 procent använder Pratsams online distributionsplattform. Celias strategi är att flytta all distribution av talböcker online.

År 2008 började Celia utforska och testa olika alternativ för distribution av talböcker via internet. Från tidigare kunde låntagare beställa böcker via Celias nätsidor, men de levererades via post på cd eller kassett.

Celia behövde ett distributionssystem för internet som kunde integreras med det befintliga bibliotekssystem, med vilket man administrerade låntagare, arkivet med talböcker och utlåningen.

Grafisk översikt över Pratsams integration med Celias system

Klicka på grafiken för att se den i ett större format.

Tillgänglig direkt efter utlåning

För den nya distributionslösningen valdes Pratsam som leverantör och år 2009 togs tjänsten i bruk. Ibruktagningen gick hand i hand med att Celia då hade digitaliserat hela sin analoga produktion på närmare 28.000 talböcker (idag över 40.000 titlar).

Onlinetjänsten strömmade i sin första version talböckerna till Pratsam mjukvaruspelare PuhElias för Microsoft Windows. Fördelen med strömmande läsning är att låntagaren kan börja lyssna direkt som talboken lånats.

Produkten PuhElias går i dag under namnet Pratsam Reader Win och stöder numera även den internationella DAISY Online Delivery Protocol-standarden.

Första ibruktagna DAISY Online-systemet

År 2011 utvecklades distributionssystemet för internet i en andra fas till att stöda det internationella DAISY Online-protokollet och Pratsam blev därmed först i världen att leverera en lösning för produktionsbruk med stöd för den nya standarden.

I tredje utvecklingsfasen tillsammans med Pratsam 2012-2013 lanserade Celia Vera-tjänsten, med en spelare för direktuppspelning via webbläsare (Pratsam Reader Web) samt nerladdning av vattenstämplade talböcker, som Pratsam även utvecklade. Efter det har nätanvändningen ökat med upp till 50 procent per år.

En väsentlig inbesparing av kostnader

Sedan ibruktagningen av Pratsams distributionslösning och DAISY-spelare för datorer och mobila enheter har allt fler låntagare övergått från cd-skivor till nätdistribution.

Fram till slutet av år 2015 hade närmare en halv miljon talböcker levererats via internet och andelen utlånade böcker via webben är över 50 procent av den totala utlåningen, vilket sparar väsentligt med kopierings - och postkostnader för Celia.

Skalabilitet och hög säkerhet

Hösten 2015 tog Celia i bruk Pratsam Reader App för mobila iOS- och Android-enheter. På en och en halv månad fick de nya apparna över tusen användare.

I slutet av år 2017 hade celia nästan 14.000 online användare. Idag är antalet onlineanvändare över 25.000.

Pratsams till Celia levererade tjänsters säkerhet har utvärderats av tredje part och konstaterats vara säkra.