Pratsam

Referenser talböcker

Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Internettjänster ersätter cd-distribution

Tillgänglighetsbiblioteket Celia är ett statligt nationellt bibliotek i Finland som erbjuder skön- och facklitteratur samt läroböcker åt alla som har svårigheter att läsa en vanlig, tryckt bok. Celias böcker finns som talböcker, elektroniska böcker och i punktskrift.

Celia har över 50.000 låntagare som årligen lånar långt över en miljon talböcker, varav de flesta använder Pratsams online distributionsplattform. Celias strategi är att flytta all distribution av talböcker online.

Grafisk översikt över Pratsams integration med Celias system

Klicka på grafiken för att se den i ett större format.

Böcker tillgängliga direkt efter utlåning

År 2008 började Celia utforska och testa olika alternativ för distribution av talböcker via internet. Från tidigare kunde låntagare beställa böcker via Celias nätsidor, men de levererades via post på cd eller kassett.

Celia behövde ett distributionssystem för internet som kunde integreras med det befintliga bibliotekssystemet, med vilket man administrerade låntagare, arkivet med talböcker och utlåningen.

För den nya distributionslösningen valdes Pratsam som leverantör och år 2009 togs tjänsten i bruk. Ibruktagningen gick hand i hand med att Celia då hade digitaliserat hela sin analoga produktion på närmare 28.000 talböcker (idag över 40.000 titlar).

Onlinetjänsten strömmade i sin första version talböckerna till Pratsams mjukvaruspelare PuhElias för Microsoft Windows. Fördelen med strömmande läsning är att låntagaren kan börja lyssna direkt som talboken lånats.

Första ibruktagna DAISY Online-systemet

År 2011 utvecklades distributionssystemet för internet i en andra fas till att stöda det internationella DAISY Online-protokollet och Pratsam blev därmed först i världen att leverera en lösning för produktionsbruk med stöd för den nya standarden. 

I tredje utvecklingsfasen tillsammans med Pratsam 2012-2013 lanserade Celia Vera-tjänsten, med en spelare för direktuppspelning via webbläsare (Pratsam Reader Web) samt nerladdning av vattenstämplade talböcker, som Pratsam även utvecklade. Efter det har nätanvändningen ökat med upp till 50 procent per år.

Produkten PuhElias går i dag under namnet Pratsam Reader Win och stöder även DAISY Online.

En väsentlig inbesparing av kostnader

Sedan ibruktagningen av Pratsams distributionslösning och DAISY-spelare för datorer och mobila enheter har allt fler låntagare övergått från cd-skivor till nätdistribution. 

Under år 2021 levererades över 900.000 talböcker via internet till Celias låntagare. Andelen utlånade böcker via webben är över 70 procent av den totala utlåningen, vilket sparar väsentligt med kopierings - och postkostnader för Celia. 

Skalabilitet och hög säkerhet

Hösten 2015 tog Celia i bruk Pratsam Reader App för mobila iOS- och Android-enheter. På en och en halv månad fick de nya apparna över tusen användare.

År 2017 hade Celia nästan 14.000 online användare och år 2021 var antalet över 50.000.

De av Pratsam levererade tjänsternas säkerhet har utvärderats av tredje part och konstaterats vara säkra.